Hälsingegatan 5

Hälsingegatan 5

 

Fastighetsinformation, Hälsingegatan 5

 

Fastighetsägare: Capag AB

 

 

Fastighetsbeteckning: Rosen 20

 

 

Antal lägenheter: 24

 

 

Lokaler: 2

 

 

Byggår: 1896

 

 

Felanmälan: Adfingo Fastighetsservice

adfingo@telia.com

Telefon: 08 556 304 10

 

 

Hyresfrågor/ hyresavisering: Canseko AB

info@canseko.se

Telefon: 08 544 950 86

 

 

Nätägare: Fortum

 

 

TV & internet: Fastigheten är ansluten till Comhem

 

 

Skadedjurssannering: Anticimex

 

 

Fastighetsjour:

Telefon: 08 556 304 10

 

 

Fastighetsförvaltare: Yvonne Forsberg

yvonne@casavostra.se

(Telefon: 072 250 36 92)

 

VD

Yvonne Forsberg

Förfrågan om offert, hur vi kan hjälpa dig

 

 

WEBBREDAKTÖR

Gabriella Kalodimos