Skånegatan 83

Skånegatan 83

 

Fastighetsinformation, Skånegatan 83

 

Fastighetsägare: Forsberg m.fl.

 

 

Fastighetsbeteckning: Bondesonen 23

 

 

Lägenheter: 36

 

 

Lokaler: 4

 

 

Byggår: 1929

 

 

 

Felanmälan: Karl-David Forsberg

Telefon: 070 732 83 43

 

 

Hyresavisering: Canseko AB

info@canseko.se

Telefon:08 544 950 68

 

 

Fastighetsjour:

Telefon: 08 657 77 00

 

 

Nätägare: Fortum

 

 

TV & internet: Huset är anslutet till Comhem

 

 

Skadedjurssannering: Anticimex

 

 

 

Casa Vostra bistår med insatser efter beställning.

 

 

 

 

 

 

VD

Yvonne Forsberg

Förfrågan om offert, hur vi kan hjälpa dig

 

 

WEBBREDAKTÖR

Gabriella Kalodimos