Kungstensgatan 48

Kungstensgatan 48


Fastighetsinformation, Kungstensgatan 48


Fastighetsägare: Konsortiet Ode (Kurt Decker m.fl.)Fastighetsbeteckning: Stjärnfallet 11
Felanmälan: We Go Fastighet

felanmalan@gofastighet.se

08-30 55 55

jour: 08-31 65 80


Hyresfrågor/ hyresavisering: ViRedo AB

info@viredo.se

Telefon: 08 555 160 60
Fastighetsförvaltare: Fredrik Decker